ფსიქოტროპული მედიკამენტების ხშირი მოხმარება გურიასა და შიდა ქართლში დაფიქსირდა

ჟურნალისტი: ნინო მელიქიშვილი
Divider dot 13 აპრილი 2018

Psiqo