ქალაქში ბავშვების 4.9%, სოფლებში კი 12.3% სკოლაში არ დადის

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 10 აპრილი 2018

სკოლებში