ქალთა დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 27 ოქტომბერი 2017

ქალთა დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე გრძელდება
ექსპერტები ამბობენ, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც მათ უფლებებს უნდა იცავდეს ხარვეზებს შეიცავს