ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მაჩვენებელით საქართველო 114-ე ადგილზეა

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 13 აპრილი 2018

Gender