შავი ზღვა და მდინარეები – დაბინძურებული გარემო

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 27 მაისი 2015

საქართველოში მდინარეები, ზღვა და ტბები დაბინძურებულია. ხელისუფლება რეფორმას აგვიანებს და ზედაპირული წყლების მოვლის მეთოდები ევროკავშირის სტანდარტებიდან რადიკალურად შორსაა. დაბინძურების წყარო მოუწესრიგებელი ნაგავსაყრელები, კანალიზაციის გაუმართავი სისტემა და დიდი საწარმოებია.