შენგენის წევრი 5 ქვეყანა, სადაც საქართველოს მოქალაქეებმა ყველაზე ხშირად მოითხოვეს თავშესაფარი

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 10 აპრილი 2018

Tavshesapari