ჰაერი როგორც საფრთხე

ჰაერი როგორც საფრთხე

ავტომობილები, ატმოსფერული ჰაერის ერთ-ერთი მთავარი დაბინძურების წყარო. მოძველებული ავტოპარკი და საწვავის ხარისხი, რომელიც წლებია საქართველოში არ კონტროლდება. სტუდია მონიტრის ექსპერიმენტი, საწვავის ლაბორატორიული შემოწმების შედეგები, რომელმაც საწვავში გოგირდის გადაჭარბებული შემცველობა აჩვენა. რეალურია თუ არა ეჭვი, რომ ავტომობილებიდან მავნე ნივთოერებების დიდი რაოდენობით გაფრქვევა ხდება.
ჩვენ რამდენიმე ავტომობილი გამონაბოლქვზეც შევამოწმეთ. რა გავლენას ახდენს ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთოერებები ჩვენი და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე?

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>