ჰაერი როგორც საფრთხე

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 11 მაისი 2014

ავტომობილები, ატმოსფერული ჰაერის ერთ-ერთი მთავარი დაბინძურების წყარო. მოძველებული ავტოპარკი და საწვავის ხარისხი, რომელიც წლებია საქართველოში არ კონტროლდება. სტუდია მონიტრის ექსპერიმენტი, საწვავის ლაბორატორიული შემოწმების შედეგები, რომელმაც საწვავში გოგირდის გადაჭარბებული შემცველობა აჩვენა. რეალურია თუ არა ეჭვი, რომ ავტომობილებიდან მავნე ნივთოერებების დიდი რაოდენობით გაფრქვევა ხდება.
ჩვენ რამდენიმე ავტომობილი გამონაბოლქვზეც შევამოწმეთ. რა გავლენას ახდენს ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთოერებები ჩვენი და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე?