2017 წელს საცალო ვაჭრობის პუნქტების 8% შემოწმდა სურსათის უვნებლობაზე

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 13 აპრილი 2018

Uvnebloba