2018 წლის პირველ კვარტალში 855 პირი დააკავეს ოჯახში ძალადობის ბრალდებით

ჟურნალისტი: ნათია ჩეხერია
Divider dot 3 აპრილი 2018

ოჯახში ძალადობა