აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2020-2021 წლებში აუთვისებელი დარჩა 12,231,675 ლარი

ჟურნალისტი: ნინო წვერავა
Divider dot 16 ნოემბერი 2022

📌 აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებაა. 

📌 როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშშია აღნიშნული, დეპარტამენტმა ცალკეულ შემთხვევებში დროულად ვერ დააზუსტა ბიუჯეტი და ვერ მოახერხა თანხების სხვა პროექტებზე გადანაწილება. 

📌 პრობლემური იყო სახელმწიფო შესყიდვების სწორად დაგეგმვის საკითხიც, რაც ფინანსური რესურსების არაეფექტურ მართვაზე მიუთითებს.