დაფინანსებული მოგზაურობა წამლების გამოწერის სანაცვლოდ

Divider dot 15 დეკემბერი 2021

➡ ფარმაცევტული კომპანიები მედიკამენტების გაყიდვების გაზრდის მიზნით ხშირად მიმართავენ არაეთიკურ მარკეტინგს.

➡ ფარმაკომპანიები ექიმებს გამოწერილი წამლების სანაცვლოდ უხდიან ფულს და დაჰყავთ სამოგზაუროდ.

➡ არაეთიკური მარკეტინგის ხარჯი წამლის ფასში შედის, რაც მედიკამენტების მნიშვნელოვნად გაძვირებას იწვევს.