ხე-ტყის უკანონო ჭრა

Divider dot 25 ოქტომბერი 2021

⭕ Ხე-ტყის უკანონო ჭრით Გარემოზე მიყენებული ზიანი 28 310 ლარია. 22 ივლისიდან საქმეს პროკურატურა იძიებს

⭕ ცნობისთვის, RMG-ის ოპერირების უფლება 103 315 ჰექტარზე 2041-2042 წლამდე აქვს.