პოლიეთილენში გახვეული ქვეყანა

ჟურნალისტი: ზურა მოდებაძე ; რედაქტორი: ნანა ბიგანიშვილი
Divider dot 30 აპრილი 2022

პოლიეთილენის პარკებით დაბინძურებული ნიადაგი, წყალი და ჰაერი.

რატომ ვერ შეიქმნა კონტროლის მექანიზმი? რატომ არ სრულდება კანონი და როგორ უქმნის ეს საფრთხეს ჩვენს ჯანმრთელობას?

ნახეთ „თავისუფლების მონიტორის“ ახალი ჟურნალისტური გამოძიება