საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა

Divider dot 21 იანვარი 2022

❌ 1 წელიწადში საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა 27 760-ით გაიზარდა