საქსტატის 2020 წლის მონაცემები

Divider dot 8 ნოემბერი 2021

🧍‍♀🧍‍♂ Საქსტატის 2020 წლის მონაცემებით, საქართველოში
Ქალის საშუალო ხელფასი 952 ლარია, კაცის კი 1408 ლარი.

⭕ 2019 წელთან შედარებით, განსხვავება 37 ლარით შემცირდა

⭕ Საფინანსო და სადაზღვევო სექტორში მამაკაცის ხელფასი თითქმის ორჯერ აღემატება ქალის ხელფასს.