სვანური კოშკები ინგრევა. ხელისუფლება უნიკალურ ქართული საგანძურს სათანადოდ ვერ იცავს. შესაძლოა მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ბაგრატის ტაძრის შემდეგ უშგულიც გაქრეს.