ვაჭრობა ოკუპანტთან

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი ; რედაქტორი: ნინო ზურიაშვილი
Divider dot 16 აპრილი 2022

ღვინის ექსპორტიორი კომპანიები რუსული ბაზრიდან მილიონებს ელოდებიან. ვის აწყობს რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება და რას მოუტანს ეს საქართველოს?