ბაგა-ბაღების დირექტორები საარჩევნო მოხელეებად

ბაგა-ბაღების დირექტორები საარჩევნო მოხელეებად

როგორ და რატომ ინიშნებიან ბაგა-ბაღების დირექტორები საუბნო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეებად?
– “თავისუფლების მონიტორმა” გაარკვია სქემა, თუ როგორ ასაქმებს ხელისუფლება პარტიულ აქტივს ბაღებში და როგორ ავსებს მისი მხარდამჭერებით ნეიტრალური წევრებისთვის გამოყოფილ კვოტებს საარჩევნო კომისიებში.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>