ბაგა-ბაღების დირექტორები საარჩევნო მოხელეებად

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 8 ნოემბერი 2021

როგორ და რატომ ინიშნებიან ბაგა-ბაღების დირექტორები საუბნო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეებად?
– “თავისუფლების მონიტორმა” გაარკვია სქემა, თუ როგორ ასაქმებს ხელისუფლება პარტიულ აქტივს ბაღებში და როგორ ავსებს მისი მხარდამჭერებით ნეიტრალური წევრებისთვის გამოყოფილ კვოტებს საარჩევნო კომისიებში.