დეკრეტული შვებულების დილემები

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 7 ივნისი 2017

რატომ ვერ იცავს ხელისუფლება კერძო სექტორში დასაქმებულ ქალთა უფლებებს