დუსტით დაბინძურებული სამეურნეო მიწები

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 29 ივლისი 2016

დუსტით დაბინძურებულ მიწებზე მოწეული სურსათით სახელმწიფო არ დაინტერესებულა.