ეთნიკური უმცირესობები და ევროკავშრი

ეთნიკური უმცირესობები და ევროკავშრი

- “რა არის ევროკავშირი?
– არ ვიცი, არ მესმის.. ”
ეთნიკური უმცირესობების 54%-ის აზრით, რუსეთი უკეთ დაეხმარება საქართველოს, ვიდრე ევროკავშირი

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>