ეთნიკური უმცირესობები და ევროკავშრი

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 25 დეკემბერი 2017

‘- “რა არის ევროკავშირი?
– არ ვიცი, არ მესმის.. ”
ეთნიკური უმცირესობების 54%-ის აზრით, რუსეთი უკეთ დაეხმარება საქართველოს, ვიდრე ევროკავშირი