ეთნონაციონალისტური მარშები – კრემლის პროპაგანდის ინსტრუმენტი

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 13 მაისი 2018

ქართული მარში საქართველოში, რუსული მარში რუსეთში,უკრაინული მარში უკრაინაში. ეთნონაციონალისტური მარშები, როგორც რუსული პროპაგანდის ინსტრუმენტი