ენერგიის მთავარი წყარო

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 20 დეკემბერი 2017

საქართველოს ენერგოეფექტიანობა ყოველწლირად 20 მილიონამდე ევროს დააზოგინებდა
დღემდე არ გამოქვეყნებულა ენერგოეფექტიანობის სამოქმედო გეგმა