ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის ფლანგვა

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 12 აპრილი 2017


საქართველოში ევროკავშირთან შედარებით 3-ჯერ მეტ ენერგიას მოიხმარენ. ეს ოჯახებისთვის მეტი ხარჯი, ქვეყნისთვის კი დაბინძურებული გარემოა.