ვინ და რატომ ეწინააღმდეგება თამბაქოს კონტროლის კანონის გამკაცრებას

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 1 აპრილი 2017

“საქართველოში მამაკაცების ერთი მესამედი კვდება 10 წლით ადრე თამბაქოს მოხმარების გამო”
– მარიან ივანუშა