ვინ და რატომ ეწინააღმდეგება თამბაქოს კონტროლის კანონის გამკაცრებას

ვინ და რატომ ეწინააღმდეგება თამბაქოს კონტროლის კანონის გამკაცრებას

“საქართველოში მამაკაცების ერთი მესამედი კვდება 10 წლით ადრე თამბაქოს მოხმარების გამო”
– მარიან ივანუშა

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>