თანამედროვე ხელოვნება

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 21 აპრილი 2017

ხელოვნებათმცოდნეებს მიაჩნიათ, რომ თანამედროვე სახელოვნებო სივრცის განვითარებისთვის ხელისუფლება არასათანადოდ მუშაობს. აღნიშნული კი, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებითაც ევალება