ინგრევა შენობა, სადაც ილია ჭავჭავაძე სამართალს განსჯიდა

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 6 ივლისი 2017

შენობა, სადაც ილია ჭავჭავაძე სასამართლო დავებს უძღვებოდა, ინგრევა.
სახლი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, მისი მშველელი კი არავინაა