ლილოს ნაგავსაყრელი და ტოქსიკური აირებისგან დაუცველი მოსახლეობა

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 11 მაისი 2018

ლილოს ნაგავსაყრელზე გაზის შემკრები სისტემა არ მუშაობს, რაც ახლოს მცხოვრებ მოსახლეობას საფრთხეს უქმნის