„მეგობრობა რუსულად“

„მეგობრობა რუსულად“

როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა? რა ინსტრუმენტებს იყენებს ის? როგორია დაფინანსების წყაროები? სტუდია მონიტორის საგამოძიებო ფილმში „მეგობრობა რუსულად“

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>