„მეგობრობა რუსულად“

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 7 მაისი 2018

როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა? რა ინსტრუმენტებს იყენებს ის? როგორია დაფინანსების წყაროები? სტუდია მონიტორის საგამოძიებო ფილმში „მეგობრობა რუსულად“