მიწის რეგისტრაცია შერჩევით

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია ; რედაქტორი: მაია მეცხვარიშვილი
Divider dot 5 მაისი 2021
  • რატომ უჭირთ ფერმერებს მიწის რეგისტრაცია რეგიონებში, მაშინ როცა ეს ადვილია თანამდებობის პირებისთვის?
  • რატომ ვერ დასრულდა დღემდე მიწის რეფორმა, რომელიც გასულ საუკუნეში დაიწყო?
  • ნახეთ “თავისუფლების მონიტორის” ახალი ჟურნალისტური გამოძიება