მიწის რეგისტრაცია შერჩევით

  • რატომ უჭირთ ფერმერებს მიწის რეგისტრაცია რეგიონებში, მაშინ როცა ეს ადვილია თანამდებობის პირებისთვის?
  • რატომ ვერ დასრულდა დღემდე მიწის რეფორმა, რომელიც გასულ საუკუნეში დაიწყო?
  • ნახეთ “თავისუფლების მონიტორის” ახალი ჟურნალისტური გამოძიება

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>