პესტიციდები მცენარეულ სურსათში

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 18 აპრილი 2017

‘- “რით მოგყავთ ეს პროდუქცია?
– ეგ რომ გითხრათ არ შეჭამთ!”

სახელმწიფო მცენარეულ სურსათში პესტიციდების სახით გამოყენებულ 215 ქიმიურ ნივთიერებას არ ამოწმებს