პიქტოგრამები თამბაქოს კოლოფზე

პიქტოგრამები თამბაქოს კოლოფზე

თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეულ დაავადებებს კვირაში ორასზე მეტი მოქალაქე ეწირება.
ხელისუფლება აუცილებელი ცვლილებების გატარებას 2020 წლამდე არ ჩქარობს.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>