პიქტოგრამები თამბაქოს კოლოფზე

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 2 აპრილი 2017

თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეულ დაავადებებს კვირაში ორასზე მეტი მოქალაქე ეწირება.
ხელისუფლება აუცილებელი ცვლილებების გატარებას 2020 წლამდე არ ჩქარობს.