რას საქმიანობს კომპანია, რომელმაც ფერმერებს კუთვნილი ფული არ გადაუხადა

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 12 ივნისი 2018

კომპანია, რომელმაც ფერმერებს ტონობით კარტოფილის საფასური არ გადაუხადა, პატიმრებს კვებითი მომსახურებით 2013 წლიდან უზრუნველყოფდა

მხოლოდ 2015 წელს, მან სახელმწიფოსგან 18 მლნ ლარზე მეტი მიიღო. 2016 წლიდან კი პატიმრების კვებით მომსახურებას გრიფით საიდუმლო დაედო

ვრცლად: https://bit.ly/2LDuog0g0