რატომ ვერ ახერხებს სახელმწიფო კატასტროფების რისკების შემცირებას

რატომ ვერ ახერხებს სახელმწიფო კატასტროფების რისკების შემცირებას

ხელისუფლების წარმომადგენლები სიძვირეს ასახელებენ იმის მიზეზად,თუ რატომ ვერ ამონტაჟებენ წინასწარი გაფრთხილების სისტემებს იქ,სადაც კატასტროფის მაღალი რისკია. ჩვენ გავარკვიეთ, რომ საქართველოში დამონტაჟებული სისტემების ფასი 21 011 ლარიდან 1 280 477 ლარამდე მერყეობს


შენიშვნა: სიუჟეტში საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში მეწყრულ-გრავიტაციული და ღვარცოფული მოვლენებით დატვირთული 6 უბანი არსებობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციით ამ 6 უბნიდან, წინასწარი გაფრთხილების სისტემა მხოლოდ 3 უბანზე იყო დამონტაჟებული. თუმცა, მოგვიანებით გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ წინასწარი გაფრთხილების სისტემა 4 უბანზეა დამონტაჟებული.

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>