რატომ ვერ ახერხებს სახელმწიფო კატასტროფების რისკების შემცირებას

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 3 თებერვალი 2018

ხელისუფლების წარმომადგენლები სიძვირეს ასახელებენ იმის მიზეზად,თუ რატომ ვერ ამონტაჟებენ წინასწარი გაფრთხილების სისტემებს იქ,სადაც კატასტროფის მაღალი რისკია. ჩვენ გავარკვიეთ, რომ საქართველოში დამონტაჟებული სისტემების ფასი 21 011 ლარიდან 1 280 477 ლარამდე მერყეობს


შენიშვნა: სიუჟეტში საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში მეწყრულ-გრავიტაციული და ღვარცოფული მოვლენებით დატვირთული 6 უბანი არსებობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციით ამ 6 უბნიდან, წინასწარი გაფრთხილების სისტემა მხოლოდ 3 უბანზე იყო დამონტაჟებული. თუმცა, მოგვიანებით გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ წინასწარი გაფრთხილების სისტემა 4 უბანზეა დამონტაჟებული.