რატომ ვერ გეგმავენ ახალგაზრდები კარიერას

ჟურნალისტი: ნინო რამიშვილი
Divider dot 13 მარტი 2018

კარიერის დაგეგმვაში ახალგაზრდების დასახმარებლად მთავრობამ ვებგვერდი myprofession.gov.ge შექმნა.
ამის მიუხედავად, ყოველი მესამე ახალგაზრდა უმუშევარია.
განათლების სამინისტრო კარიერული კონსულტირების ახალ მოდელზე ახლა მუშაობს.