საიდუმლო ხელშეკრულებები ენერგეტიკაში

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 12 აპრილი 2017


რატომ არის სახელმწიფოს მიერ ჰესებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები საიდუმლო და გაუძვირდება თუ არა მოსახლეობას დენი ახალი ჰესების ამუშავების შემდეგ?