საიდუმლო ხელშეკრულებები ენერგეტიკაში

საიდუმლო ხელშეკრულებები ენერგეტიკაში


რატომ არის სახელმწიფოს მიერ ჰესებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები საიდუმლო და გაუძვირდება თუ არა მოსახლეობას დენი ახალი ჰესების ამუშავების შემდეგ?

გააზიარეთShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>