სამეცნიერო ინსტიტუტი ჩამოშლის პირასაა

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 1 იანვარი 2017

სამეცნიერო ინსტიტუტები ნორმალურად ვერ მუშაობს
მეცნიერება სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი არ არის