სპორტის დეფიციტი სკოლაში

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 24 ივლისი 2017


საქართველოში სპორტის გაკვეთილებს WHO-ს მიერ რეკომენდირებულზე თითქმის 3-ჯერ ნაკლები დრო ეთმობა.