ფერმერთა ცნობიერების ამაღლება სათანადოდ ვერ ხორციელდება

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 3 თებერვალი 2017