შეზღუდული შესაძლებლობები და უფლებები

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 20 ოქტომბერი 2017

შეზღუდული შესაძლებლობები თუ შეზღუდული უფლებები ?
საქართველოში ადამიანის უფლებები ყოველდღიურად ირღვევა