წყლის ნიმუშების დაახლოებით 40% მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული აღმოჩნდა

ჟურნალისტი: ნინო რამიშვილი
Divider dot 10 აპრილი 2018

Wyali