ჭაობი საბავშვო ბაღის გვერდით

ჟურნალისტი: ნინო მელიქიშვილი
Divider dot 8 ივნისი 2018

70-ე საბავშვო ბაღის გვერდით სამი წელია ჭაობია. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს რეაგირება დღემდე არ მოუხდენია