ხორცის საწარმოების უმრავლესობა ჰიგიენის საერთაშორისო სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს

ჟურნალისტი: თამარ გელაშვილი
Divider dot 6 დეკემბერი 2016

საქართველოში მოქმედი ხორცპროდუქტების 182 საწარმოდან, ჰიგიენის ევროპულ სტანდარტს მხოლოდ 7 საწარმო აკმაყოფილებს