ჰომოფობია და რუსული პროპაგანდა

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 17 მაისი 2018

კრემლი თავისი ინტერესების გასაძლიერებლად, აქტიურად იყენებს რელიგიურ ინსტიტუციებს.

ჰომოფობიური მესიჯები კი რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია