34 მილიონი მინისტრის კომპანიისთვის

Divider dot 1 ნოემბერი 2017

აქვს თუ არა სპორტის მინისტრს კავშირი კომპანიასთან, რომელსაც პირდაპირი მიყიდვის წესით, რამენიმე მილიონი ლარის სახელმწიფო შეკვეთა აქვს მიღებული