მოქალაქე “კორ სტანდარტ ბანკის” წინააღმდეგ

ჟურნალისტი: სტუდია მონიტორი
Divider dot 10 თებერვალი 2016

“კორ სტანდარტ ბანკთან” გაფორმებული კაბალური ხელშეკრულება, რომლის გამოც მარტიაშვილები ერთადერთ სახლს კარგავენ. ვინ იცავს დაზარალებულთა უფლებებს საქართველოში და რა შეფასებას აძლევენ ექსპეტები ბანკის მიერ მარტიაშვილებისთვის დადებულ ხელშეკრულებას.