უკანონოდ გათავისუფლება ბიუჯეტის ხარჯზე

ჟურნალისტი: მარიკა დუდუნია
Divider dot 14 ნოემბერი 2016

ბოლო ორი წლის მანძილზე, სასამართლომ 729 ადამიანი უკანონოდ გათავისუფლებულად ჩათვალა. საჯარო უწყებებს კი, მათთვის სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან სოლიდური კომპენსაციის გადახდა მოუწიათ. ჯამში თანხები მილიონს აჭარბებს.