ახლობლებისთვის დამარცხებული უმუშევრობა

ჟურნალისტი: ქეთი თუთბერიძე ; რედაქტორი: მაია მეცხვარიშვილი
Divider dot 25 დეკემბერი 2022
  • რა ხდება, როდესაც საჯარო სამსახურებში თანამდებობის პირების ოჯახის წევრებს ნიშნავენ?
  • როგორ ასაქმებს “ქართული ოცნება” პარტიულ აქტივს მაღალანაზღაურებად პოზიციებზე სახელმწიფო კომპანიებში?
  • როგორ იზრდება კორუფციული რისკები ხელისუფლების გარემოცვის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებით?
  • ნახეთ “თავისუფლების მონიტორის” ახალი ჟურნალისტური გამოძიება: